Lenovo ThinkPad X230 Tablet - 12.5" - Core i7 3520M - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Atlas Computers & Electronics
Lenovo ThinkPad X230 Tablet - 12.5" - Core i7 3520M - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Atlas Computers & Electronics
Lenovo ThinkPad X230 Tablet - 12.5" - Core i7 3520M - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Atlas Computers & Electronics
Lenovo ThinkPad X230 Tablet - 12.5" - Core i7 3520M - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Atlas Computers & Electronics
Lenovo ThinkPad X230 Tablet - 12.5" - Core i7 3520M - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Atlas Computers & Electronics
Lenovo ThinkPad X230 Tablet - 12.5" - Core i7 3520M - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Atlas Computers & Electronics
Lenovo ThinkPad X230 Tablet - 12.5" - Core i7 3520M - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Atlas Computers & Electronics
Lenovo ThinkPad X230 Tablet - 12.5" - Core i7 3520M - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Atlas Computers & Electronics

Lenovo ThinkPad X230 Tablet - 12.5" - Core i5 3520M - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Blk - Refurbished

No reviews
$435.00 $238.00
Lenovo ThinkPad X230 Tablet - 12.5" - Core i7 3520M - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Atlas Computers & Electronics

Lenovo ThinkPad X230 Tablet - 12.5" - Core i5 3520M - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Blk - Refurbished

$435.00 $238.00